• slid 20
 • slid 20
 • slid 20

IZOLSAN ASFALT

Používa sa na opravy a zbudovanie kanalizačných a vodárenských poklopov a uličných vpustí.


POPIS

IZOLSAN ASFALT sa používa k odstraňovaniu poškodených miest na vozovkách, k vyplňovaniu výtlkov, uzatváraniu trhlín, tiež i k ručnému vybudovaniu prístupových komunikácií pri rodinných domoch.

 • Produkt je možné použiť privátnom sektore (Do-it-yourself), ako aj pri komerčnom využití
 • Po novo vybudovaných i po opravovaných plochách sa môže okamžite jazdiť
 • IZOLSAN ASFALT sa skladá výhradne z ekologických surovín a je recyklovateľný
 • Produkt môže byť použitý pri teplotách až do -25 °C. To však vyžaduje zodpovedajúce skladovanie. Pred použitím pri nízkych teplotách je treba materiál skladovať určitú dobu v temperovanom priestore.

VÝHODY

 • Spracovateľný za studena
 • Rýchle vytvrdnutie materiálu po zhutnení
 • Aplikácia bez nutnosti použitia strojových mechanizmov
 • Po aplikácii a zhutnení stabilný a hneď prejazdný
 • Aplikovateľný i na vlhké a mokré podklady
 • Kompatibilný s bežne používanými asfaltovými materiálmi
 • Neobsahuje žiadne riedidlá – je šetrný k životnému prostrediu
 • Po aplikácii môže byť prekrytý ďalšou vrstvou asfaltu bez nutnosti frézovania. Nenarušuje nový asfalt
 • IZOLSAN ASFALT je frézovateľný
 • Je aplikovateľný v chladnom období – tzn. poškodené miesta môžu byť okamžite po vzniku opravené, čím sa zamedzí vzniku väčších poškodení a zároveň redukuje náklady na použitý materiál nutný k oprave
 • IZOLSAN ASFALT je vyrobený z kvalitného kameniva frakcie 2 – 5 mm. Vďaka využitiu praného štrku bez obsahu hliny je možné plnohodnotné premiešanie materiálu

Správanie sa materiálu

IZOLSAN ASFALT je pôsobením zhutnenia behom krátkej doby vytvrdený. Hutnením sa reakcia tuhnutí zrýchľuje.
IZOLSAN ASFALT dosiahne svoju konečnú tvrdosť v čase závislom na tlakovom pôsobení na materiál. Pri aplikácii materiálu bez hutnenia prebieha tvrdnutie dlhšiu dobu.

Podklad a spracovanie

 • IZOLSAN ASFALT je aplikovateľný na čistý povrch zbavený voľných častí bez nutnosti predchádzajúcej penetrácie. Aplikácia môže byť i na mokrý podklad z betónu, asfaltu, žulovej dlažby atď. pri teplotách až -25°C.
 • Obal materiálu je bezprostredne pred použitím materiálu otvorený, materiál sa rozvrství na poškodené miesto s miernym presahom, zarovná sa, a pomocou náradia sa zhutní
 • Materiál je možno hutniť i pomocou vibračnej dosky
 • Pri obzvlášť veľkých hrúbkach vrstiev materiálu, napríklad pri opravách po výkopoch, sa doporučuje materiál hutniť po postupných vrstvách
 • Otvorené obaly je možno vzduchotesne uzavrieť a materiál po dobu 6-tich mesiacov používať
 • IZOLSAN ASFALT je odolný voči vode. Po aplikácii a zhutnení materiálu opraveného miesta s bežnou cestnou prevádzkou sa povrch jemne popráši pieskom. Na plochách bez dopravnej prevádzky (chodníky) sa povrch popráši cementom.

Spotreba

Výdatnosť materiálu je cca. 25 kg/m² je pri centimetrovej hrúbke vrstvy

Teplota spracovania

IZOLSAN ASFALT môže byť zapracovaný pri teplotách vzduchu/podkladu do hodnoty -25°C.
Pro lepšie zapracovanie a poddajnosť materiálu sa doporučuje materiál skladovať pri teplotách nad 10°C.

Zloženie materiálu

viac v pripojenom Technickom liste

Technické informácie

 • Farba: čierna
 • Forma: plastická hmota
 • Zápach: slabý, charakteristický po bitumenu
 • Hustota: cca. 2,2 kg / dm³

IZOLSAN ASFALT je zrnitosti 2 – 5 mm môže byť i 4 - 8 mm, 8 -12 mm.

Čistenie

Pracovné náradie sa čistí pomocou benzínu, alebo riedidiel. Pri styku s pokožkou umyť mydlom a vodou.

Bezpečnostné pokyny

Nie je povinnosť označovať materiál bezpečnostnými značkami na základe zákona o nebezpečných latkách. Je potrebné dodržovať bezpečnostné pokyny na obaloch a v technickom liste.

Skladovanie

IZOLSAN ASFALT je v uzatvorenom originálnom balení skladovateľný maximálnu dobu 9 mesiacov.
Balenie musí byť skladované v suchom prostredí.
Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu či silnému tepelnému pôsobeniu.

Balenie

25 kg vrece

Správne a úspešné použitie nášho produktu nepodlieha našej kontrole. Garancia materiálu platí na kvalitu dodávaného materiálu v rámci obchodných a dodávateľských podmienok. Nie pre úspešnú aplikáciu. Naše technické informácie sú podľa našich najlepších znalostí.

Viacej informácií nájdete na stránkach

Technický list PDF zde ikona
TECHNICAL DATA SHEET PDF zde ikona

Sídlo:

Hradec 161
332 11 Hradec u Stoda
od 8:00 hod do 17:00 hod

Ing. Rostislav Nídl - jednatel
+420 602 197 730
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
od 8:00 hod do 17:00 hod

Jan Nídl - jednatel
+ 420 728 574 887
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Asistentka
+ 420 774 443 833
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

David Bláha – manažer logistiky
+420 602 233 875
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pobočka Morava:

Ing. Tomáš Kollárik
+420 725 026 268
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Dominik Příhoda
+420 734 270 159
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Office:

Teslova 3
301 00 Plzeň
IČO: 611 723 75
DIČ: CZ61172375
ID dat.schránky: w2d3p3f

Obchodný zástupcovia:

Ing. Jan Vilímek - Severovýchod Čech
+ 420 605 357 656
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Aleš Drobný - Severozápad Čech
+ 420 605 340 952
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Josef Krňoul - Plzeňský kraj
+ 420 602 566 766
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Petr Dědina - Južné Čechy
+420 602 130 619
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Česká republika
Slovensko


Banská Bystrica:

Pavol Pyšný, Prokurista
+421 905 530 064
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Rudohorská 33,
97411 Banská Bystrica


Mapa sídlo

mapa


POKLOPSYSTEM s. r. o. © | Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)