• slid 20
 • slid 20
 • slid 20

IZOLSAN ASFALT

Používá se na opravy a zbudování kanalizačních a vodovodních poklopů a uličních vpustí.


POPIS

IZOLSAN ASFALT je využíván k odstraňování poškozených míst na vozovkách, k vyplňování výtluků, uzavírání trhlin, stejně tak i k manuálnímu vybudování přístupových komunikací u rodinných domů.

 • Produkt je možné použít privátním sektoru (Do-it-yourself), stejně tak i při komerčním využití
 • Po nově vybudovaných i po opravovaných plochách se může okamžitě jezdit
 • IZOLSAN ASFALT se skládá výhradně z ekologických surovin a je recyklovatelný
 • Produkt může být používán při teplotách až do -25 ° C. To však vyžaduje odpovídající předchozí skladování. Před použitím při nízkých teplotách je třeba materiál skladovat po určitou dobu v teplotně temperovaném prostoru

VÝHODY

 • Zpracovatelný za studena
 • Rychlé vytvrdnutí materiálu po zhutnění
 • Aplikace bez nutnosti použití strojních mechanismů
 • Po aplikaci a zhutnění stabilní a ihned pojízdný
 • Aplikovatelný i na vlhké a mokré podklady
 • Kompatibilní s běžně používanými asfaltovými materiály
 • Neobsahuje žádná těkavá ředidla – je šetrný k životnímu prostředí
 • Po aplikaci může být překryt další vrstvou asfaltu bez nutnosti odfrézování. Nenarušuje nový asfalt
 • IZOLSAN ASFALT je frézovatelný
 • Je aplikovatelný v chladném období – tzn. poškozená místa mohou být okamžitě po vzniku opravena, čímž se zamezí vzniku větších poškození a zároveň se redukují náklady na použitý materiál nutný k opravě
 • IZOLSAN ASFALT je vyráběn z kvalitního kameniva frakce 2 – 5 mm. Díky užití praného štěrku bez obsahu hlíny je možné plnohodnotné promíchání materiálu

Chování materiálu

IZOLSAN ASFALT je působením zhutnění během krátké doby vytvrzený. Hutněním se reakce tuhnutí zrychluje. IZOLSAN ASFALT dosáhne své konečné tvrdosti v čase závislém na tlakovém působení na materiál. Při aplikaci materiálu bez hutnění probíhá tvrdnutí delší dobu.

Podklad a zpracování

 • IZOLSAN ASFALT je aplikovatelný na čistý povrch zbavený volných částí bez nutnosti předchozí penetrace. Aplikován může být i na mokrý podklad z betonu, asfaltu, žulové dlažby atd. při teplotách až -25°C
 • Obal materiálu je bezprostředně před použitím materiálu otevřen, materiál se rozvrství na poškozené místo s mírným přesahem, srovná se, a pomocí pěchu zhutní.
 • Materiál je možno hutnit i pomocí vibrační desky
 • Při obzvláště velkých tloušťkách vrstev materiálu, například při opravách po výkopech, se doporučuje materiál hutnit po více postupných vrstvách
 • Otevřené obaly je možno vzduchotěsně uzavřít a materiál dále po dobu 6ti měsíců používat
 • IZOLSAN ASFALT je voděodolný. Po aplikaci a zhutnění materiálu opraveného místa s běžným silničním provozem se povrch jemně zapráší pískem. Na plochách bez dopravního provozu (chodníky) se povrch zapráší cementem.

Spotřeba

Vydatnost materiálu je cca. 25 kg / m² je při centimetrové tloušťce vrstvy

Teplota zpracování

IZOLSAN ASFALT může být zpracován při teplotách vzduchu/podkladu do hodnoty -25°C.
Pro lepší zpracování a poddajnost materiálu je doporučeno materiál skladovat při teplotách nad 10°C.

Složení materiálu

více v připojeném datovém listě

Technická data

 • Barva: černá
 • Forma: plastická hmota
 • Zápach: slabý, charakteristický po bitumenu
 • Hustota: cca 2,2 kg / dm³

IZOLSAN ASFALT je zrnitosti 2 – 5 mm může být i 4 - 8 mm, 8 -12 mm.

Čištění

Pracovní nářadí se čistí pomocí benzínů nebo ředidel. Při styku s pokožkou umýt mýdlem a vodou.

Bezpečnostní pokyny

Není povinnost označovat materiál bezpečnostními značkami na základě zákona o nebezpečných látkách. Nutno dodržovat bezpečnostní pokyny na obalech a v bezpečnostním listě.

Skladování

IZOLSAN ASFALT je v uzavřeném originálním balení skladovatelný po maximální dobu 9 měsíců.
Balení musí být skladováno v suchém prostředí.
Nevystavovat přímému slunečnímu záření či silnému tepelnému působení.

Balení

25 kg pytle

Správné a úspěšné použití našeho produktu nepodléhá naší kontrole. Garance materiálu platí na kvalitu dodávaného materiálu v rámci prodejních a dodávacích podmínek. Ne pro úspěšnou aplikaci. Naše technické informace jsou dle našich nejlepších znalostí. Závazky, včetně použití, které jdou nad rámec technických informací v tomto příbalovém informačním listu, musí být písemně potvrzeny.

Více se dozvíte na stránkách

Technický list PDF zde ikona
TECHNICAL DATA SHEET PDF zde ikona

Sídlo:

Hradec 161
332 11 Hradec u Stoda
od 8:00 hod do 17:00 hod

Ing. Rostislav Nídl - jednatel
+420 602 197 730
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
od 8:00 hod do 17:00 hod

Jan Nídl - jednatel
+ 420 728 574 887
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Asistentka
+ 420 774 443 833
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

David Bláha – manažer logistiky
+420 602 233 875
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pobočka Morava:

Ing. Tomáš Kollárik
+420 725 026 268
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Dominik Příhoda
+420 734 270 159
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Office:

Teslova 3
301 00 Plzeň
IČO: 611 723 75
DIČ: CZ61172375
ID dat.schránky: w2d3p3f

Obchodní zástupci:

Ing. Jan Vilímek - Severovýchod
+ 420 605 357 656
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aleš Drobný - Severozápad
+ 420 605 340 952
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tomáš Tůma - Plzeňský kraj
+ 420 602 566 766
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr Dědina - Jižní Čechy
+420 602 130 619
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Česká republika
Slovensko


Banská Bystrica:

Pavol Pyšný, Prokurista
+421 905 530 064
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Rudohorská 33,
97411 Banská Bystrica


Mapa

mapaNáš PoklopRent

Využijte náš jedinečný systém pronájmu poklopů:

Leták PoklopRent


O vše se staráme my a nakonec je vše vaše!
Více zde: www.pokloprent.cz


POKLOPSYSTEM s. r. o. © | Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)